Życzenia Wielkanocne od Duszpasterzy

 

      Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. (Kor 3, 1-2)

      Chrystus poprzez Zmartwychwstanie czyni nas w pełni ludźmi wolnymi. Nadaje zupełnie inny sens naszemu życiu. Pozwala nam z odwagą spojrzeć w niebo. Ta prawda musi w nas zwyciężyć, usuwając z naszego życia wszelki lęk i strach. Papież Franciszek z pokorą woła do nas: Jezus Zmartwychwstał, jest nadzieja dla ciebie, nie jesteś już pod panowaniem grzechu, zła! Zwyciężyła miość, zwyciężyło miłosierdzie! Miłosierdzie Boże zawsze zwycięża!.

      Piewcą orędzie o Miłosierdziu Bożym był bł. Jan Paweł II. To On przypomniał światu o Bogu bogatym w miłosierdzie. Wołał do nas, że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Dziś, gdy przygotowujemy się do kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka potrzeba, aby nie zabrakło nam wyobraźni miłosierdzia. Abyśmy sami doświadczyli, że i dla nas Bóg bogaty jest w miłosierdzie, ale byśmy też innym świadczyli słowem i czynem o Miłosierdziu Pana.

      Niech więc tegoroczne święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem wielkiej radości i doświadczania Bożego Miłosierdzia. Niech będzie to także czas szukania tego co w górze, byśmy oczami wiary dostrzegli świętość Jana Pawła II i by była ona dla nas wezwaniem do szukania świętości w naszym codziennym życiu. Bo jak mówił bł. Jan Paweł II: Nadszedł czas, by orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji - cywilizacji miłości.

Wesołego Alleluja!
Duszpasterze  Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie

 

Ogłoszenia parafialne z dnia 20 kwietnia 2014 roku

Wielkanoc i Oktawa Wielkanocy1.     Chrystus poprzez Zmartwychwstanie czyni nas w pełni ludźmi wolnymi. Nadaje zupełnie inny sens naszemu życiu. Ta prawda musi w nas zwyciężyć, usuwając z naszego życia wszelki lęk i strach. Papież Franciszek z pokorą woła do nas: Zwyciężyła miłość, zwyciężyło miłosierdzie! Miłosierdzie Boże zawsze zwycięża!. Niech więc tegoroczne święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem wielkiej radości i doświadczania Bożego Miłosierdzia. Niech będzie to także czas szukania tego co w górze, byśmy oczami wiary dostrzegli świętość i realizowali ją w naszym życiu. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

2.     Jutro drugi dzień Świąt - Wielkanocny Poniedziałek. Msze święte będą sprawowane według niedzielnego porządku. Tradycyjnie tego dnia w formie listu kieruje do nas swoje słowo Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a ofiary składane tego dnia na tacę przeznaczone są funkcjonowanie tej uczelni.

3.     W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Kanonizację Jana Pawła II, Przy wyjściu z kościoła są dostępne plakaty z papieżem Janem Pawłem II, które można nabyć i udekorować okna na ten dzień.

4.     Niedziela jest również Świętem Bożego Miłosierdzia, Do tego święta przygotowywać się będziemy poprzez codziennie odmawianie nowenny na zakończenie Mszy świętej o godz. 18.00. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz Koronka do Bożego Miłosierdzia

5.     Składamy serdeczne Bóg zapłać   Paniom z Klubu Seniora za ofiarowany obrus na główny ołtarz.

6.     W przyszła sobotę 26.04.2014 czuwanie przed kanonizacją Jana Pawła II rozpocznie się Mszą św. o godz. 18,00. Po Mszy Świętej wieczór chwały.

     NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ (20.04.2014r) 


    1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia.

2. Już tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w stolicach diecezji, aby zawsze pragnęli Chrystusa i ciągle odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.

3. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii.

4. Porządek Mszy św. w naszej parafii jest bez zmian. Dzisiaj o godz.17.15 są Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Ofiary zbierane podczas Gorzkich Żali pójdą na kwiaty do Bożego Grobu.

5. W tym tygodniu Msze św. OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY (WŁĄCZNIE) będą odprawiane o 8.00 rano i wieczorem o 18.00.W środę będzie Nowenna do N. M . Nieustającej Pomocy.

6.  Prosimy o przystrojenie krzyży, które są w obrębie parafii.

7.  W WIELKI Piątek obowiązuje abstynencja i post ścisły (tylko raz do syta), a w Wielką Sobotę zachowujemy Post do Wigilii Paschalnej. Nie spożywamy mięsa.

8.  Na liturgie Wielkiej Soboty przynosimy do świątyni paschaliki, świece.

9.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej -naszego „Tygodnika Niedziela” , „Gościa niedzielnego” i „

10. Bóg zapłać za ofiary składane na sprzątanie naszej świątyni.

Triduum Paschalne .  


                                                                                                                                  

              WIEKI CZWARTEK.- Dzień ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa.

W  Wielki Czwartek rano Eucharystia celebrowana jest jedynie w katedrze. Jest to Msza św. Krzyżma, podczas której błogosławione są oleje używane do namaszczenia chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania. Tego dnia w katedrze gromadzi się duchowieństwo diecezjalne pod przewodnictwem biskupa ordynariusza, aby odnowić przyrzeczenia kapłańskie. Zapraszamy na tę piękną Mszę wszystkich chętnych, a zwłaszcza ministrantów i lektorów.

W parafiach natomiast celebrowana jest w tym dniu jedna Msza św., zwana MSZĄ WIECZERZY PAŃSKIEJ, która jest pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Rozpoczyna ona czas Triduum Paschalnego. Po śpiewie „CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU” zamilkną dzwony. Na znak smutku zostanie obnażony ołtarz.

Msza święta  o godz.19.00. Podczas tych Mszy św. będziemy Bogu dziękować za Jego obecność wśród nas i za kapłanów.

Po Mszy św. przeniesienie PANA JEZUSA do ciemnicy – adorujemy do 22.00.


WIELKI PIĄTEK – Dzień, w którym umarł CHRYSTUS. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. TYLKO WIERNYM BĘDZIE UDZIELONA KOMUNIA ŚW. Liturgia Wielkiego Piątku składa się z adoracji krzyża , komunii, przeniesienia JEZUSA do grobu. Adoracja będzie do 22.00

Liturgia Wielkie Piątku będzie  o godzinie 19.00 . DROGA KRZYŻOWA JEST TYLKO JEDNA O GODZ. 15.00.  Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego.


WIELKA SOBOTA - Wigilia Paschalna o godzinie.21.00.. Liturgia Wielkiej Soboty składa się z poświęcenia ognia, paschału, a także z liturgii Słowa Bożego , Liturgii Chrzcielnej i liturgii Eucharystii. Wielka Sobota jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, obowiązuje więc nadal cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto zatem w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych.W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, zapraszamy do wzięcia w nim udziału wszystkie grupy parafialne.

REZUREKCJA I PORANEK WIELKANOCY - UROCZYSTA MSZA ŚW. Z PROCESJA WOKÓŁ KOŚCIOŁA W PO WIGILII PASCHALNEJ.

Prosimy o przygotowanie procesji. Przychodzimy z książeczkami do nabożeństwa.

W pierwszy DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH MSZE ŚW. O 9.00; 11.00 , O 12.30  i 18.00.

MSZA ŚW. W Bieżycach  o godz.10.00. Kaniowie 11.30.


W II DZIEŃ ŚWIAT MSZE ŚWIĘTE  BĘDĄ ODPRAWIANE JAK W NIEDZIELE. TACA Z II DNIA ŚWIĄT WIELKANOCY IDZIE NA KUL. I WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W ZIELONEJ GÓRZE.

11. Poświęcenie pokarmów w naszej parafii jest w WIELKĄ SOBOTĘ ;

Gubin –MBF 10.00, 12.00, 13.00, 14.00 ,  15.00.

Bieżyce - 9.00 , Zawada - 9.30 ,Zawada - 9.30, Pole - 10.00. Kaniów – 10.30 ,Grochów -11.00 ,Dobre -11.30. Przyborowice 11.50,Dobrzyń-12.30, Żenichów-13.00 , Szpital  13.15,Jaromirowice-13.30.

12. Zwyczajem lat ubiegłych zapraszamy do nabywania Paschalikiów,  rozprowadza zespół CARITAS. WSPIERAJMY UBOGICH.

13. Sprzątanie i budowanie ciemnicy i grobu w środę po Mszy wieczornej.

14. Z racji TRIDUUM PASCHALNEGO prosimy ministrantów i lektorów   na zbiórki w WIELKI CZWARTEK, PIĄTEK I W. SOBOTĘ NA GODZ. 11.00 do salki. Obecność obowiązkowa.

WSZYSTKIM WIERNYM ŻYCZYMY GŁĘBOKIEGO PRZEŻYCIA TRIDUUM PASCHALNEGO. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY I ROZWAŻAŃ MĘKI PANA JEZUSA, 

15. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego Zmartwychwstaniu.Módlmy się razem z papieżem Franciszkiem...

 

   PAPIESKIE INTENCJE NA KWIECIEŃ

pp.franciszek

   OGÓLNA:  Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.
   MISYJNA:  Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – 06.04.2014.

1.Przeżywana dziś piąta niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w okres rozpamiętywania Męki Pańskiej. Starajmy się przeżywać ten czas w większym skupieniu, wygospodarowując chwile w ciągu dnia, rano lub wieczorem na choćby krótkie rozważanie męki Pańskiej czy to czytając jej opis w Ewangeliach, czy też rozważając codziennie jedną stację Drogi Krzyżowej.

2.Dzisiaj  w niedzielę-po Mszy świętej o 9.00  będzie zmiana Tajemnic Różańca świętego wraz z konferencją . Zmiana Tajemnic będzie również w kościołach filialnych.
Intencje Apostolstwa Modlitwy na kwiecień 2014 r
Intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.
Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

3.W czwartek 10 kwietnia mija czwarta rocznica katastrofy Smoleńskiej. Z tej okazji o godz. 18.00 w konkatedrze ks. Bp Stefan Regmunt odprawi uroczystą Eucharystię. Natomiast w naszej parafii Msza św. w intencji Ojczyzny i za Ofiary Smoleńskiej Katastrofy zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę o godz. 18.00.

4.W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej ; o godz. 16.00 dla dzieci i o godz. 17.30 dla dorosłych i dla  młodzieży o godz.19.00

5.Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa – na wszystkich Mszach św. poświęcenie palm.

6.Za tydzień w niedzielę palmową- przed każdą mszą świętą rozprowadzane będą palmy, wykonane własnoręcznie przez członkinie Parafialnego Klubu Seniora i żywego różańca

7.PZC rozprowadza świece wielkanocne w cenie 7 zł za sztukę. Dochód ze sprzedaży zasili konto kolonii letnich dla dzieci.

8.Zapraszamy do lektury gazet katolickich.

9. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia, składamy serdeczne życzenia i zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia Komunii świętej.

               Któryś za nas cierpiał rany,

                                                                                        

               Jezu Chryste zmiłuj się za nami....

 

 

 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 16oo dla dzieci, dla dorosłych o17.30   i dla mlodzieży o 19.00 

                                                                

Nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną w niedzielę o 1715

  

 

 

Wielki Post

 

  40 - dni

    Post, modlitwa, jałmużna...

   Podejmij post od GNIEWU i NIECHĘCI.

Codziennie daj swym najbliższym

dodatkową porcję miłości.

 

Podejmij post od OSĄDZANIA INNYCH.

Zanim kogoś potępisz, przypomnij sobie,

jak Jezus odniósł się do twoich upadków.

Podejmij post od NARZEKANIA.

Kiedy będziesz miał ochotę narzekać,

zamknij oczy i przypomnij sobie małe

radości i tę wielką radość,

że Pan cię kocha.

Podejmij post od UCZUCIA ŻALU

 

i PRETENSJI do INNYCH.

Ciągle pracuj nad przebaczeniem tym,

którzy cię zranili.

Podejmij post od PYCHY i ZAZDROŚCI,

bo one rujnują twoje życie wewnętrzne.

Gdy tak przeżyjesz Wielki Post, bardzo

 

głośno i radośnie będziesz śpiewał "ALLELUJA"

 

Święta

Imieniny:
Aleksandra, Grzegorza

Blok reklamowy

Sonda

Na stronę parafialną zaglądam.....


Wyszukiwanie

Zegar

Licznik

Wczytywanie...